Hembryggning av vin

I över 30 år har Gert Strand AB sysslat med hembryggning och erbjuder ett brett sortiment med produkter som underlättar för samtliga som brygger eget i hemmet. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till ideal vinbryggning och erbjuder vinsatser med väldigt hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då många av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut genom historien då? De äldsta spåren är från ungefär 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därnäst till de grekiska öarna och efteråt vidare till södra Frankrike och Italien. Till slut förknippades alla områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har givetvis också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att förstå den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en likvärdig procedur men självfallet förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får bara kallas vin ifall det framställs av vindruvor. Det i enlighet med EU:s definition. För den skull framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används åt vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används åt rött vin. Det finns väldigt många speciella skilda processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna eller genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är fortfarande trampning pågående.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det viktigt att även undanröja skalet på druvorna. För att röda druvor ej ska bibringa vitt vin är man tvungen att ta bort skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt exempelvis vildjäst, bakterier samt andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som sedan samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor eller ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig tidigare bryggt vin hemma kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir mestadels goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som eventuellt har bryggt några vinsatser kanske vill experimentera med olika bär, frukter och juicer. På så vis lär man sig egna recept. Men se till att förbereda vinsatserna noga för att få vinet i rätt smakriktning redan från början.

Man vet aldrig riktigt på förhand exakt hur ett vin kommer smaka med tanke på att varje vinsats brukar få avvikande prägel, då och då påtagliga men oftast särdeles marginella. Variationer brukar nästan ständigt uppstå, vilket bland annat beror på skiftande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en förträfflig förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är väldigt viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är rentav en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen sensibel för föroreningar av olika slag.

Om hygienen är en betydande faktor så är vattnet minst lika viktigt. Det får inte ha några bismaker och tvingas vara ordentligt fräscht. För att vara säker på att vattnet är ordentligt fräscht kan man rena det med aktivt kol. Det är en utomordentlig naturlig produkt som kan användas på nytt. Dessutom fungerar det till att dessutom rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor samt gaser. Ibland lyckas nämligen inte normal filtrering separera vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol och högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den variant av kol som används, dess porstruktur och yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen bör äga rum i rumsvärme och man bör undgå rening i köld eftersom det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera utrymme för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut genom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man oftast en förjäsning innan en aningen längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan ana. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser väldigt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än vanligt tack vare att den består av näringsämnen och innehåller mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns olika sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att påträffa skillnader är ett gott tips att prova varierande jäster till samma vinsats.

Vidare i processen krävs en ytterligare större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen ske en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs därtill en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Stundvis ger olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får beakta när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp drygt tre deciliter vin i ett litermått för att därefter fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ner för att läsa av värdet. För noggrant in alla uppgifter i en bryggjournal för att lättare ha möjlighet att följa processen.

När vinet jäser kan det förekomma besvärande mängder kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. För mycket kolsyra innebär vanligtvis inkorrekt densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få undan den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett smakligt vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut utförligt, och det ultimata är att använda rengöringsmedel som är oparfymerade. På så vis riskerar man inte att dofter sitter kvar till kommande bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.