Okomplicerad och flexibel hembryggning av vin

I Gert Strand AB:s utbud finns mängder av produkter som är lämpade till alla som brygger eget vin. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till ofelbar vinbryggning och erbjuder vinsatser som har mycket god kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då massa av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ca 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därnäst till de grekiska öarna och därefter vidare till södra Frankrike samt Italien. Slutligen förknippades samtliga områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har såklart också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att begripa den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en likvärdig process men självfallet förenklad och anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får bara kallas vin om det framställs av vindruvor. Det enligt EU:s definition. För den skull framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används åt vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns väldigt många speciella olika processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna alternativt genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är ännu trampning rådande.

Stjälkarna från druvorna måste avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det viktigt att dessutom avlägsna skalet på druvorna. För att röda druvor ej ska medföra vitt vin är man tvungen att undanröja skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt exempelvis vildjäst, bakterier och andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som sedan samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor eller ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin hemma kan med fördel köpa en vinsats. Resultaten blir oftast goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som möjligen har bryggt några vinsatser kanske önskar prova med varierande bär, frukter och juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att planlägga vinsatserna noggrant för att få vinet i rätt smakriktning redan från början.

Man vet aldrig riktigt på förhand exakt hur ett vin kommer smaka med tanke på att varje vinsats brukar få divergerande karaktär, ibland påtagliga men oftast ytterst marginella. Variationer tenderar att nästan jämt bli till, vilket bland annat beror på skiftande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en ypperlig förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är väldigt viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är rentav en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av varierande slag.

Om hygienen är en betydande faktor så är vattnet minst lika viktigt. Det får inte ha några bismaker och tvingas vara ordentligt fräscht. För att vara otvetydig på att vattnet är ordentligt rent kan man rena det med aktivt kol. Det är en mycket bra naturlig produkt som kan användas på nytt. Därutöver funkar det till att också rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Stundtals lyckas nämligen inte normal filtrering skilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol och högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den variant av kol som används, dess porstruktur samt area i kvadratmeter per gram. Vanligast är att nyttja pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska ske i rumstemperatur och man bör undvika rening i kyla med tanke på att det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte finnas svängrum för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut igenom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man vanligtvis en förjäsning innan en lite längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan tro. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser enormt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än vanligt tack vare att den består av näringsämnen och innehåller mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns skilda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att upptäcka skillnader är ett bra förslag att prova varierande jäster till samma vinsats.

Vidare i processen krävs en ytterligare större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen ske en omtappning vilket sker med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs därtill en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Stundtals ger varierande extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får beakta när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp drygt tre deciliter vin i ett litermått för att sedan fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För noggrant in samtliga data i en bryggjournal för att lättare ha möjlighet att följa processen.

När vinet jäser kan det finnas besvärande mängder kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra medför oftast fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så vis få undan den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett läckert vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut noggrant, och det ultimata är att använda rengöringsmedel som är oparfymerade. På så vis riskerar man inte att dofter sitter kvar till nästa bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.