Upplev processen att brygga eget vin

Hemmabryggning av vin har blivit allt mer populärt allt med tanke på att vinsatser samt redskap blivit bättre. Den som önskar tillverka gott vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel handla färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer olika vinsatser med varierande smakuppsättningar.

Följer man bara noggrant de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är lite mer rutinerad och har bryggt vin själv förr kan experimentera lite mer. Att tillverka vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som många föredrar även om riktigt vin faktiskt ska innefatta vindruvor i enlighet med EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att förvara de dunkelt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är oerhört relevant att vattnet är ordentligt rent. Gert Strand AB saluför aktivt kol som är utmärkt åt att rena vatten. Det är effektivt att filtrera vattnet via granulerat aktivt kol alternativt att använda pulverkol för att slamma upp det. Reningen bör ske i rumsvärme. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur och dess yta i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den bör ha ett vattenlås med placering vid gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och om hinken inte är nog omfattande så kommer mäsk pysa ut genom vattenlåset.

Efter förjäsningen måste vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att underlätta tappningen från en hink till en annan så är det en god idé att använda en så kallad sughävert. En annan betydande utrustning är en oechslemätare som används för att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett enastående hjälpmedel som underlättar bryggningen.

När man mäter med oechslemätaren ska man beakta att det inte bara är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Det beror på att olika bär och frukter innehåller annorlunda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att dirigera bryggningen åt rätt håll. Mät upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och ta sedan mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet.

Det är värt för ordningens och processens skull att noggrant importera mätuppgifter i en detaljrik bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken avsevärt att i slutändan bli förundrad över vinets smak. Var noga med att även smaka av vinet och låt det ge smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i ca 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är klar.